Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Библиотека

Книги

Статии

Връзки

Новини

Новини

Семинар със Зор Алеф на 15, 16 и 17 март 2013 г., гр. София

Тема: "Как да създадем и съхраним любовта. Хармонизация на отношенията в семейството и в социума. Трансформация на междуличностните конфликти и противоречия"

Животът поставя всекиго от нас пред безброй изпитания, конфликти и противоречия. Преодолявайки ги достойно, ние растем и ставаме по-силни, а като ги загърбваме и обвиняваме околните за тях, се превръщаме в бегълци, които плащат за това със страдание и самота.

Понякога разочарованието от самите себе си и живота, предателството на близки хора или преживяната в детството болка, стават причина за дълги периоди от "черни дни", за цяла поредица от страдания и неуспехи.

Като целител, работещ с човешкото страдание повече от двадесет години, Зор Алеф категорично смята, че по-голямата част от семейните драми и разводи, разбитите съдби, депресиите, детското страдание и болка, както и всекидневните социални конфликти, могат да бъдат избегнати, ако се прилагат няколко прости правила и закони.

Първата задача на предстоящия семинар е да разкрие пред участниците чудото на безсмъртната, неподвластна на времето и разрухата Първоначална природа на Човека – неговия Истински Аз. Да узнаеш за съществуването на собствената първоначална духовна природа не е достатъчно – необходимо е да го осъзнаеш и преживееш. За това ще ни помогне "Практика на отъждествяване с Първоначалната Природа".

Втората задача е да се усвоят четирите правила, които ще помогнат за трансформацията и преобразяването на взаимоотношенията между съпрузи, партньори, близки, а също и между всички хора, с които се срещаме и взаимодействаме в пространството на живота.

Да променим своето отношение към самите себе си, да осъзнаем и реализираме преживяването на цялост, хармония и огромния потенциал от Любов, заключен в нашето същество, да разкрием животворящата енергия на своя магнетизъм и да постигнем мир със самите себе си, е третата задача на тези учения. За нея ще усвоим "Практика за бързо психо-физическо хармонизиране", както и още една уникална практика – "Метод на вътрешното съкровище". Тя ще помогне да се активизира целителният и просветителен потенциал, скрит във вече преживения от нас житейски опит. Като правило ние не използваме и малка част от енергийните и духовни възможности, които животът ни предоставя всекидневно. Да се научим да ги разпознаваме и мъдро да използваме техния потенциал.

Да осъзнаем огромната ценност и творчески потенциал, скрити във взаимоотношенията между мъжа и жената; да усвоим Законите, които действат в най-красивите и хармонични, така наречените "триединни" отношения и да се научим да ги изграждаме, е четвъртата задача.

По време на семинара ще се докоснем и до някои сексуални проблеми и комплекси, които пречат на хората да реализират триединни отношения с партньора си. Ще се научим да ги откриваме още в зародиша им, да контролираме проявленията им в отношенията и ще постигнем състояние на неуязвимост. "Практиката за сексуална и енергийна синхронизация" не само ще ни помогне да преодолеем съществуващите обременения, но и ще ни подари напълно ново, по-фино и дълбоко преживяване на емоционално единство, ще ни научи да разпознаваме любовния акт като свещенодействие. И това е петата задача на семинара.

Накрая ще се обърнем към няколко ключови духовни закона, които следва както самата енергия на любовта, така и всички истински любещи човешки взаимоотношения. Ще се постараем да направим практическото изпълнение на тези закони част от нашия всекидневен живот и така да реализираме краткото, но велико изречение на Питагор: "Любовта дава магическо равновесие на вътрешните сили на Човека".

Обратно


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение