Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

За Учението

Правила на Единното учение

 1. Единното Учение води до обединение на Човека със Създателя чрез постоянно следване на вярата, знанието и любовта.
 2. Вярата е венец на духа и Царството Божие в Човека. Вярата не се придобива, а се дава свише, когато Човек е готов да я приеме.
 3. Вярата се утвърждава в Човека чрез истинско духовно знание, прилагано за благото на всичко съществуващо.
 4. Духовното знание се постига по пътя на ученичеството. Първоначалното ученичество е последователно постигане на законите на душата и на Вселената. Духовното знание не може да съществува само на нивото на интелекта, то или става самата личност и живот на устремения, или бива отхвърлено изцяло от него. Истинността на знанието се проявява в плодовете на тези, които му служат. Плодът на знанието е любов към Господа и Човека, изразена в мисли, слово и любов.
 5. Любовта не може да се научи, но може да бъде освободена. Истинското знание, навлязло в душата на Човека, премахва всички прегради за пробуждането и развитието на любовта. Любовта, пробудена от знанието, разкрива творческите и волевите ресурси на личността, ограничени преди от стереотипите на мисленето.
 6. Знанието и любовта водят до правилен избор при сблъсъка с всякакви трудности и противоречия. Знанието предполага обективна оценка, а любовта – сила и желание да действа в съответствие с тази оценка. Така се ражда безстрастието, което е главното свойство на хармонията. Поддалият се на страстите е толкова далеч от хармонията и силата, както и викащият в гората от своето ехо.
 7. По същината си страстите са неорганизирани емоции, които се пораждат от невярната представа на личността за себе си. Когато си мисли –“Аз съм тяло”, Човек губи свободата си, защото се отдалечава от своята природа. Да победиш страстите, означава да преместиш своето внимание от Физическия план към Духовния и така да предоставиш на Духа възможност свободно да действа в пространството на живота.
  Това се постига чрез:
  • постоянно съсредоточаване на съзнанието върху Учението,
  • съпоставяне на всяко действие с нравственото съдържание на Учението,
  • духовни упражнения, развиващи волята и самоконтрола.
 8. Само силата на духовните Учения освобождава от неразбирането и мрака на миналото. Всички просветени души са минали по този път.
 9. Човекът има четири цели:
  • да възстанови в себе си образа и подобието на Бога,
  • да носи благо на всички живи същества,
  • да разпространява силата, славата и словото на Бога навсякъде, където това е възможно,
  • да се върне чист при Отца.
 10. Единното Учение е единство на съкровения смисъл на всички Учения, които водят Човека към осъзнат и чист живот.

| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение